میدونین چه جوری میفهمن مثلا اون اولیه کدوم بازیکنه؟

پاسخ: قدش تو عکس رو ضرب در مقیاس عکس میکنن قد اون زمانش به دست میاد. بعد تک تک بازیکنا قد فعلیشون رو اندازه میگیرن، با توجه به نمودار رشدشون، قدشون در زمان گرفته شدن عکس، معلوم میشه. اونوقت مطابقت میدن و بازیکن شناسایی میشه... ا
البته اگه قدها مث هم بود، عرض رو امتحان می کنن!!